wsparciePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł.
O dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych...

Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe...