Wzięliśmy udział w konferencji promującej efekty wdrażania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiliśmy m.in. osiągniete rezultaty projektu „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich”, w tym unikatową aparaturę, zakupiona za blisko 9 mln PLN, dedykowaną w głównej mierze do prac B+R we współpracy z przemysłem.

 

image005 1