Hybrydowe struktury z materiałów lekkich coraz częściej używane są w produkcji motoryzacyjnej, przemyśle lotniczym, mechanicznym, aparaturze przemysłowej i produkcyjnej, jak również inżynierii lądowej. Redukcja dużej ilości ruchomych części powoduje oszczędności energii i poza innymi korzyściami zmniejsza ich zużycie. Konstrukcje z materiałów lekkich stały się kluczową technologią w wielu sektorach przemysłowych i sprzyjają rozwojowi komponentów o dużej wydajności posiadających właściwości dopasowane do danego obciążenia i funkcji. Obecnie badania naukowe na najwyższym poziomie uzależnione są od interdyscyplinarnej współpracy i międzynarodowej kooperacji sektora nauki i biznesu. Wynikające z niej procesy innowacyjne tworzą bodźce zorientowane na przyszłość wykraczające poza krajowe granice, dyscypliny i sektory naukowe.
W wyniku wspólnej inicjatywy Instytutu Fraunhofera w Chemnitz (Fraunhofer IWU) oraz Politechniki Opolskiej, a także dzięki wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu powstało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich na Politechnice Opolskiej (FPC ALighT).

Potencjał badawczy Politechniki Opolskiej oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu:

  • Optymalizacja procesów technologicznych przy wykorzystaniu wielowymiarowej zasobooszczędności opartej na funkcji celowej;
  • Redukcja odpadów przemysłowych;
  • Oszczędności surowców w przemyśle motoryzacyjnym;
  • Opracowywanie nowych technologii hybrydowych skupiających się na zastosowaniu w przemyśle motoryzacyjnym;
  • Projektowanie nowych urządzeń produkcyjnych dla technologii hybrydowych;
  • Technologie szybkiego łączenia dla materiałów hybrydowych;
  • Testowanie kompozytów o wzmocnionych włóknach z integracją funkcyjną;
  • Projektowanie nowych rozwiązań i podzespołów w samochodach elektrycznych.