Hybrydowe struktury z materiałów lekkich coraz częściej używane są w produkcji motoryzacyjnej, przemyśle lotniczym, mechanicznym, aparaturze przemysłowej i produkcyjnej, jak również inżynierii lądowej. Redukcja dużej ilości ruchomych części powoduje oszczędności energii i poza innymi korzyściami zmniejsza ich zużycie. Konstrukcje z materiałów lekkich stały się kluczową technologią w wielu sektorach przemysłowych i sprzyjają rozwojowi komponentów o dużej wydajności posiadających właściwości dopasowane do danego obciążenia i funkcji. Obecnie badania naukowe na najwyższym poziomie uzależnione są od interdyscyplinarnej współpracy i międzynarodowej kooperacji sektora nauki i biznesu. Wynikające z niej procesy innowacyjne tworzą bodźce zorientowane na przyszłość wykraczające poza krajowe granice, dyscypliny i sektory naukowe.

Ściśle współpracujemy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o., Urzędem Miasta Opole oraz Instytutami Fraunhofera, a także z organami samorządowymi i rządowymi, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami w dziedzinach mających związek z rozwojem zaawansowanych technologii lekkich oraz komercjalizacją wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Zespół

dr hab. inż. Anna Król, prof. uczelni

Dyrektor

+48 77 449 82 06

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Dyrektor zarządzający z ramienia Instytutu Fraunhofera IWU

prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

mgr Anna Szajer-Janiszewska

Główny specjalista ds. projektów

+48 77 449 82 05

mgr Grzegorz Stankiewicz

Główny specjalista ds. współpracy z biznesem

+48 77 449 82 07