Projekty zrealizowane badawczo-naukowe

Ocena stężeń oraz migracji WWA w proponowanych do zastosowania składnikach nowego produktu tj. gumy po wstępnym rozdrobnieniu, gumy z TPE, gumy z termoplastem, gumy z PUR oraz w ostatecznym produkcie finalnym

Czytaj więcej

Usługa badawcza dotycząca opracowania technologii produkcji sprężyny metalowo-gumowej wg określonych wymagań

Czytaj więcej

Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego

R&D work on the development of a technology for the manufacture of an innovative ultralight transport device

Czytaj więcej

Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami
(EMuLiReMat)

Development of low-waste explosive cladding technology and processing technology of multilayer, high strenght, light and super light materials with reactive and functional layers as well as plates cladded explosively with reactive metalls and its alloys

Czytaj więcej

Podwykonastwo w ramach projektu pn. "Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów"

Czytaj więcej