Zakres usług

Świadczymy usługi związane z:

 • prowadzeniem i koordynowaniem projektów B+R ukierunkowanych na przemysł zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich;
 • prowadzeniem prac badawczych finansowanych ze środków publicznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych;
 • doradztwem w zakresie tworzenia i realizacji projektów B+R wraz z wyborem właściwych, zewnętrznych, źródeł finansowania;
 • realizacją prac badawczo-naukowych zleconych przez przedstawicieli świata nauki oraz biznesu;
 • wykonaniem ekspertyz, opinii;
 • pomocą w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • pracami badawczymi nad przeniesieniem technologii opracowanych we Fraunhofer IWU lub w Politechnice Opolskiej na grunt przemysłowy;
 • przedstawieniem metod i norm stosowanych przez Instytut Fraunhofera w realizacji badań i prac rozwojowych polskiemu środowisku naukowemu ze szczególnym  skupieniem się na przeszkoleniu następnej generacji inżynierów i techników poprzez wspólne programy badawcze;
 • rozpowszechnianiem wiedzy poprzez organizację szkoleń i warsztatów branżowych;
 • wystąpieniami podczas wykładów na wybrane tematy;
 • realizacją programów wymiany studenckiej i akademickiej poprzez staże i wizyty studyjne. 

Zachęcamy do współpracy!

Obszary badawcze

Zasobooszczędne technologie produkcji

Czytaj więcej

Technologie i urządzenia hybrydowe

Czytaj więcej

Energooszczędny montaż i procesy łączenia w produkcji masowej

Czytaj więcej

Komponenty kompozytowe wraz ze zintegrowanymi funkcjami e-mobilności

Czytaj więcej

Modelowanie i symulacja 
struktur i procesów

Czytaj więcej

Recykling i regeneracja


Czytaj więcej