Projekty w trakcie realizacji we współpracy z przemysłem

Utworzenie modelu matematycznego komory wzniosowej pieca, uzupełnionego o instalację podawania trzeciego powietrza oraz system dozowania paliw alternatywnych stałych (PAS);

 Modelowanie matematyczne przebiegu procesu spalania wytypowanych przez Zamawiającego paliw alternatywnych w strudze spalin procesowych w komorze wzniosowej pieca, uzupełnionej o instalację tzw. III-go powietrza

Czytaj więcej

Ocena czy produkt uboczny - popiół ze spalania biomasy (kod odpadu 10 01 03) może być stosowany jako zamiennik lub dodatek do wapna do higienizacji osadów i wskazanie minimalnej dawki (kg/kg s.m.osadu), która powinna być zachowana