Projekty w trakcie realizacji we współpracy z przemysłem

Utworzenie modelu matematycznego komory wzniosowej pieca, uzupełnionego o instalację podawania trzeciego powietrza oraz system dozowania paliw alternatywnych stałych (PAS);

 Modelowanie matematyczne przebiegu procesu spalania wytypowanych przez Zamawiającego paliw alternatywnych w strudze spalin procesowych w komorze wzniosowej pieca, uzupełnionej o instalację tzw. III-go powietrza

Czytaj więcej

Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (LWTech)

Development of lightweight bracket production technology for new car body passengers cars

Czytaj więcej