Projekty

Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (LWTech)

Development of lightweight bracket production technology for new car body passengers cars

Czytaj więcej

Podwykonawstwo w ramach projektu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad technologią produkcji lekkich i energooszczędnych kabin windowych”

Czytaj więcej

HiPer - Nowe procesy i materiały do wysokowydajnego druku 3D komponentów dla przemysłu lotniczego

HiPer - High performance filament layer manufacturing process and materials

Czytaj więcej

Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego

R&D work on the development of a technology for the manufacture of an innovative ultralight transport device

Czytaj więcej

Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami
(EMuLiReMat)

Development of low-waste explosive cladding technology and processing technology of multilayer, high strenght, light and super light materials with reactive and functional layers as well as plates cladded explosively with reactive metalls and its alloys

Czytaj więcej

BioLight - Lekkie konstrukcje inspirowane bionicznie do zastosowań w przemyśle lotniczym

BioLight - Bionically inspired lightweight structures for aviation applications

Czytaj więcej

Podwykonastwo w ramach projektu pn. "Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów"

Czytaj więcej

Utworzenie modelu matematycznego komory wzniosowej pieca, uzupełnionego o instalację podawania trzeciego powietrza oraz system dozowania paliw alternatywnych stałych (PAS);

 Modelowanie matematyczne przebiegu procesu spalania wytypowanych przez Zamawiającego paliw alternatywnych w strudze spalin procesowych w komorze wzniosowej pieca, uzupełnionej o instalację tzw. III-go powietrza

Czytaj więcej

Polecane strony