Projekty

Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (LWTech)

Development of lightweight bracket production technology for new car body passengers cars

Czytaj więcej

Podwykonawstwo w ramach projektu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad technologią produkcji lekkich i energooszczędnych kabin windowych”

Czytaj więcej

Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich

Project Center for Advanced Lightweight Technologies

Czytaj więcej

Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego

R&D work on the development of a technology for the manufacture of an innovative ultralight transport device

Czytaj więcej

Ocena stężeń oraz migracji WWA w proponowanych do zastosowania składnikach nowego produktu tj. gumy po wstępnym rozdrobnieniu, gumy z TPE, gumy z termoplastem, gumy z PUR oraz w ostatecznym produkcie finalnym

Czytaj więcej

Badania materiałowe rury żebrowanej i przyczepności żeber po cyklicznej zmianie temperatury

Czytaj więcej

Wykonanie symulacji FEA optymalnej geometrii narzędzia do roztłaczania rury eliptycznej

Czytaj więcej

Ocena podstawowych cech środowiskowych kostek paletowych wraz z opinią o bezpieczeństwie stosowania odpadu o kodzie 03 01 04 * w procesie jego produkcji

Czytaj więcej

Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami
(EMuLiReMat)

Development of low-waste explosive cladding technology and processing technology of multilayer, high strenght, light and super light materials with reactive and functional layers as well as plates cladded explosively with reactive metalls and its alloys

Czytaj więcej

Podwykonastwo w ramach projektu pn. "Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów"

Czytaj więcej

Utworzenie modelu matematycznego komory wzniosowej pieca, uzupełnionego o instalację podawania trzeciego powietrza oraz system dozowania paliw alternatywnych stałych (PAS);

 Modelowanie matematyczne przebiegu procesu spalania wytypowanych przez Zamawiającego paliw alternatywnych w strudze spalin procesowych w komorze wzniosowej pieca, uzupełnionej o instalację tzw. III-go powietrza

Czytaj więcej

Usługa badawcza dotycząca opracowania technologii produkcji sprężyny metalowo-gumowej wg określonych wymagań

Czytaj więcej

Badania aerodynamiczne wirnika zamkniętego

Czytaj więcej

Analiza numeryczna CAE powierzonych modeli w celu doboru optymalnego kształtu osłony przegubów

Czytaj więcej

Badanie/wykonanie usługi w zakresie inteligentnego ciepłego parapetu z kamienia do zastosowania w budownictwie, szczególnie w domach pasywnych energooszczędnych

Czytaj więcej

Polecane strony