Projekty w trakcie realizacji badawczo-naukowe

Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego

R&D work on the development of a technology for the manufacture of an innovative ultralight transport device

Czytaj więcej

Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami
(EMuLiReMat)

Development of low-waste explosive cladding technology and processing technology of multilayer, high strenght, light and super light materials with reactive and functional layers as well as plates cladded explosively with reactive metalls and its alloys

Czytaj więcej