Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami (EMuLiReMat)

Development of low-waste explosive cladding technology and processing technology of multilayer, high strenght, light and super light materials with reactive and functional layers as well as plates cladded explosively with reactive metalls and its alloys

Aktualności projektu

Wybuchowe materiały lekkie! Bierzemy udział w projekcie o wartości ponad 13,6 mln zł!

Od wielu lat Politechnika Opolska wraz z wiodącymi jednostkami naukowymi w kraju współpracuje z firmą Explomet z Opola, zajmującą się unikatową technologią wybuchowego platerowania. Współpraca ta zaowocowała utworzeniem konsorcjum złożonego z sześciu partnerów naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk – Lidera Projektu, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Wojskowej Akademia Technicznej oraz firmy Explomet z Opola – inicjatora projektu.

Czytaj więcej: Wybuchowe materiały lekkie! Bierzemy udział w projekcie o wartości ponad 13,6 mln zł!

Kierownik/kontakt

Aleksander Karolczuk - a.karolczuk@po.edu.pl

Program - źródło finansowania

Techmatstrateg II

Opis

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii platerowania wybuchowego materiałów wielowarstwowych oraz wybranych technologii stowarzyszonych, związanych z przerobem i docelową aplikacją nowych produktów. Będą to
nowe, złożone technologie, łączące wiele odrębnych technik i technologii spajania, zgrzewania i spawania.

Realizatorzy

1) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN
2) Explomet Gałka, Szulc Spółka jawna
3) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
4) Politechnika Częstochowska
5) Politechnika Warszawska
6) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
7) Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich

Więcej informacji