Stanowisko do wieloosiowych badań zmęczeniowych w szerokim zakresie temperatur

    Instron 8852 to hydrauliczna maszyna przystosowana do przeprowadzania statycznych i zmęczeniowych badań materiałów inżynierskich w formie próbek lub prostych elementów. Charakteryzuje się dużą dokładnością i powtarzalnością w zakresie parametrów pracy. Pozawala na przeprowadzenie kompletnych badań mechanicznych, takich jak: próba statycznego rozciągania, ściskania czy skręcania na podstawie których wyznaczane są podstawowe właściwości mechaniczne materiałów. Możliwe jest także prowadzenie jedno i wieloosiowych badań zmęczeniowych w warunkach stałej i zmiennej amplitudy naprężenia, przemieszczenia lub odkształcenia. Badania mogą być prowadzone w zakresie obciążeń ±100 kN oraz ±1000 N∙m przy przemieszczeniu maksymalnym równym 180 mm i maksymalnym kącie obrotu wynoszącym ±45°. Maszyna została wyposażona w piec elektryczny dużej mocy pozwalający osiągać temperaturę pracy do 1000°C. Stanowisko badawcze wykorzystuje kompatybilne oprogramowanie Console, WaveMatrix™ 2 i Bluehill® Universal pozwalające na realizowanie wymienionych prób oraz opracowanie wyników.

Opis