Laboratorium oceny materiałów i struktur

Mikroskop pomiarowy optyczny wraz z Zintegrowaną końcówką stykową do oceny i pomiaru w skali makro elementów maszyn
Venture CNC firmy BATY 

Nowoczesny system pomiarowy Venture CNC produkowany przez brytyjską firmę Baty łączy w sobie zalety mikroskopu CNC i maszyny pomiarowej z głowicą stykową. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (mikroskop pomiarowy) Venture w wersji CNC wraz z oprogramowaniem Fusion 3D zapewnia możliwość kompletnego sprawdzenia wymiarów geometrycznych produkowanych części. Przez możliwość użycia końcówki stykowej optymalizuje możliwości pomiarowe maszyny. Pomiar może być kombinacją pomiarów stykowych i wykonywanych za pomocą optyki co umożliwia skrócenie czasu pomiaru. 
Oprogramowanie zapewnia możliwość:

 • pełnego zwymiarowania części,
 • import/export rysunków CAD,
 • skanowanie profilu i porównanie z rysunkiem CAD,
 • statystyczna kontrola procesu,
 • eksport wyników pomiarów do oprogramowania Excel,
 • wykonywanie zdjęć do dokumentacji.

 • Zastosowana w urządzeniu głowica pomiarowa firmy Renishaw pozwala na kompleksowe rozwiązanie pomiarowe dla aplikacji 3D. Software umożliwia używanie głowicy stykowej i kamery w jednym programie pomiarowym. Co za tym idzie cechy mierzonej części (elementu), które są poza zasięgiem kamery mogą być mierzone bez przymocowywania części (elementu). Wbudowany sensor krawędziowy zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych wyników pomiarów oraz umożliwia automatyczne śledzenie profilu na części o nieznanym zarysie. Wynik w postaci zebranych punktów pomiarowych mogą być porównywane z dostarczonym plikiem DXF. Oprogramowanie Fusion 3D zawiera również narzędzia statystycznej kontroli procesu. Parametry otrzymywane z pomiarów dotyczą maksymalnej wartości z serii, wartości minimalnej, definiowanej przez użytkownika wartości sigma, CP oraz CPK, wartości średniej. 
  Podstawowe wymiary dla mierzonych elementów:

 • zakres pomiarowy (X x Y x Z) 250 mm x 125 mm x 165 mm,
 • wymiar stołu 414mm x 262mm,
 • maksymalne obciążenie stołu pomiarowego 25 kg.
 • Bezkontaktowy optyczny system do pomiaru powierzchni
  TMS-500 TopMap Pro.Surf firmy Polytec 

  TMS-TopMap to bezkontaktowy optyczny system do pomiaru powierzchni. Jest to urządzenie do szybkich i precyzyjnych pomiarów cech geometrycznych wraz z pełnym wymiarowaniem i tolerowaniem wartości jak:

 • płaskość (zgodnie z normą ISO 1101),
 • równoległość,
 • parametry wysokości schodka także dla próbek makroskopwych.

 • Dzięki technologii „Smart Surface Scanning” na urządzeniu można dokonywać pomiarów niemal każdej powierzchni. Dzięki dużemu zakresowi pomiaru w pionie (około 70 mm) możliwe jest bardzo precyzyjnie mierzyć odległość nawet małych otworów. System umożliwia wyświetlanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistych pomiarów. Oprogramowanie Critical Dimension systemu do pomiaru powierzchni firmy Polytec oferuje następujące metody oceny 2D (X-Y):

 • dystans,
 • równoległość,
 • prostopadłość,
 • nachylenie,
 • prostoliniowość,
 • koncentryczność,
 • okrągłość,
 • średnica.
 • Skaningowy Mikroskop Elektronowy Tescan Vega 4 

  Skaningowy Mikroskop Elektronowy Tescan Vega 4 służący do charakterystyki materiałów, badań i analizy struktur w skali mikro. Wyposażony w detektor elektronów wtórnych (SE), który pozwala uzyskiwać obrazy topograficzne powierzchni próbek oraz detektor elektronów odbitych (BSE), umożliwiający uzyskiwanie obrazów w kontraście materiałowym wskazując różnice gęstości poszczególnych obszarów. Wysokopróżniowa komora umożliwia umieszczenie w niej preparatów o średnicy powyżej 330 mm i wysokości powyżej 145 mm (masa próbek do 8 kg). Tryb zmiennej próżni SingleVac utrzymuje w komorze ciśnienie o wartości około 30 Pa co pozwala na obserwację większości nieprzewodzących (suchych) materiałów. System mikroanalizy rentgenowskiej EDS pozwala określić skład pierwiastkowy próbek w mikroobszarach, w punkcie, wzdłuż zadanej linii oraz uzyskiwanie map rozkładu pierwiastków. 

  Próżniowa napylarka VacCoat 

  Próżniowa napylarka VacCoat z możliwością pomiaru grubości napylanej warstwy, możliwość napylania węglem i złotem. Służy do przygotowywania próbek do badań na skaningowym mikroskopie elektronowym.

  Nanotwardościomierz PICODENTOR® HM500

  Nanotwardościomierz PICODENTOR® HM500 umożliwia zastosowanie sił przyłożonych do wgłębnika w zakresie 0,005 – 500 mN, co pozwala wykonywać pomiary na materiałach o grubości nawet poniżej 1 μm. Wynik pomiarów jest przedstawiany w postaci krzywej obciążania i odciążania jako funkcji siły przyłożonej do wgłębnika od głębokości penetracji. W oparciu o otrzymane wyniki można wyznaczyć sztywność próbki odczytaną z krzywej obciążania, instrumentalny moduł sprężystości (w przybliżeniu równy modułowi sprężystości materiału), twardość instrumentalną, pracę deformacji (energię odkształcenia sprężystego i odkształcenia plastycznego materiału).

  Optyczny spektrometr emisyjny z wyładowaniem iskrowym MiniLab 300

  Optyczny spektrometr emisyjny z wyładowaniem iskrowym MiniLab 300 służący do określania składu chemicznego badanych metali i ich stopów. Przygotowany jest do określania składu chemicznego stopów na bazie Fe, Al, Cu, Ti, Ni, Mg, Co oraz wyposażony jest w programy szczegółowe dla takich grup materiałowych jak: stale niskostopowe, nierdzewne, narzędziowe i automatowe, brązy i mosiądze oraz stopy tytanu (Ti-Mn, Ti-Al-V). Możliwość rozbudowy o inne szczegółowe bazy. 

  SYSTEM POMIAROWY - Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel XO 55 

  Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel XO 55 umożliwia pomiary przestrzenne skomplikowanych elementów. Wyposażona jest w trzy systemy pomiarowe do pomiaru w trzech osiach współrzędnych XYZ oraz sondę do lokalizacji położenia powierzchni elementu firmy Renishow.
  ZAKRES POMIAROWY:
  X: 500mm
  Y: 700mm
  Z: 500mm 

  SYSTEM POMIAROWY - Skaner 3D oraz urządzenie stykowe MetraSCAN BLACK ELITE + Stykowe
  urządzenie HandyPROBE Next 

  Skaner 3D MetraSCAN marki Creaform to zaawansowane technologicznie, a jednocześnie proste w obsłudze skanery działające w oparciu o technologię laserową. Współpracuje z urządzeniem śledzącym C-Track, które pozwala na precyzyjny pomiar obiektów rzeczywistych bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania. W połączeniu z końcówką stykową HandyPROBE NEXT służącą do kontroli jakości produkowanych części bez względu na rodzaj materiału z jakiego są wykonane. Systemy ten może być wykorzystywany nie tylko w laboratorium lecz także liniach produkcyjnych branż takich jak np. branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz w produkcji przemysłowej.

  Centrum WEDM

  Elektroerozyjna przecinarka drutowa WEDM AgieCharmilles CUT E350 wykorzystuje drut metalowy (elektrodę) do wycinania zaprogramowanego konturu w przedmiocie obrabianym. Zapewnia precyzyjne cięcie, dokładne odwzorowanie konturu, wysoką dokładność kształtu, jakość powierzchni oraz powtarzalność. Umożliwia cięcie elementów przewodzących prąd elektryczny, często niemożliwych do obróbki innymi metodami takich jak stale hartowane czy węgliki spiekane. Zastosowanie znajduje w przemyśle maszynowym, samochodowym, lotniczym, energetycznym do produkcji precyzyjnych elementów o skomplikowanych kształtach np. form wtryskowych, matryc, tłoczników, wykrojników i innych