Wyposażenie laboratoriów Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich 

BASLER AG z oprogramowaniem Mercury RT

  Maszyna optyczna do bezdotykowego badania poziomu odkształceń geometrii. System pozwala na skanowanie obiektów, z możliwością łączenia w czasie rzeczywistym. Skanuje obiekty o wymiarach powyżej 0,1 mm. Dzięki urządzeniu można określić czy dany element po wykonaniu tysiąca lub miliona zgięć ulegnie odkształceniom.

Opis

SPECTRO xSORT

  Kompaktowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej SPECTRO xSORT – przenośny przyrząd dla analiz i sortowania metali. Kalibracja umożliwiająca pomiar następujących pierwiastków: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, La, Ce, Pr, Nd, Hf, Ta, W, Re, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Th.

Opis

Pakiet z maszyną wytrzymałościową 
ElectroForce 5500

 • statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej z wyznaczaniem wymaganych przez normę PN-EN ISO 6892-1 i PN-EN ISO 6892-2 wielkości,
 • statyczna próba ściskania,
 • wyznaczanie odkształceniowej charakterystyki zmęczeniowej materiałów biologicznych, biomedycznych i tworzyw sztucznych.

Opis

SYSTEM POMIAROWY FASTTRACER SEQUOIA

 • analiza danych z pomiarów wibracyjnych w czasie rzeczywistym z ich rejestracją,
 • diagnostyka małych i dużych obiektów bez potrzeby przerywania ich pracy.

Opis

MASZYNY ZMĘCZENIOWE DO BADAŃ W WARUNKACH KOMBINACJI ZGINANIA ZE SKRĘCANIEM

  Maszyna MZGS-100 jest urządzeniem przeznaczonym do realizacji badań wytrzymałości na zmęczenie na próbkach wzorcowych z dowolnego tworzywa konstrukcyjnego, przy obciążeniu dowolnie obieranymi kombinacjami momentów, skręcającego i zginającego, zmiennych sinusoidalnie synchronicznych. Konstrukcja urządzenia umożliwia badanie nie tylko zmiennymi wahadłowo momentami, ale także momentami zmiennymi asymetrycznie, odzewowo – tetniąco oraz jednostronnie. Wyniki badań na urządzeniu pozwalają na sporządzenie dla testowanego tworzywa zbiorczych wykresów zmęczeniowych, jak wykresy Wöhlera, Haigha lub Smitha.

STANOWISKO DO BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH PRZY KONTROLOWANYM ODKSZTAŁCENIU

  Urządzenie oznaczone skrótowo nazwą MZGS-100K jest stanowiskiem laboratoryjnym przeznaczonym do przeprowadzania, na odpowiednio przygotowanych wzorcach (próbkach), testów zmęczeniowych tworzyw konstrukcyjnych przy kontrolowanym odkształceniu w strefie pomiarowej badanej próbki. Urządzenie to pozwala na realizowanie testów: na zginanie przy zadanej i kontrolowanej wartości liniowego odkształcenia względnego Ɛ, na skręcanie przy zadanej i kontrolowanej wartości kąta odkształcenia postaciowego Ɣ oraz testów dla dowolnej kombinacji obydwu wyżej wymienionych składowych stanu odkształcenia.

MASZYNA ZMĘCZENIOWA MZGS-200E

  Maszyna jest przeznaczona do badań zmęczeniowych próbek materiałów z dowolnego tworzywa w stanie obciążenia złożonego (zginanie+skręcanie) wieloosiowego. Umożliwia sterowanie momentem zginającym i skręcającym w cyklu harmonicznym jak również losowym.

STANOWISKO DO BADAŃ WIELOOSIOWYCH DLA STANU ZGINANIA ZE SKRĘCANIEM

  Prototypowe stanowisko wykorzystywane jest do badań wytrzymałościowych umożliwiających późniejsze tworzenie standardowych oraz niestandardowych charakterystyk zmęczeniowych. Na stanowisku realizuje się badania zmęczeniowe wieloosiowe dla kombinacji stanów obciążenia zginania i skręcania. Badania można wykonywać również dla stanu czystego zginania lub czystego skręcania. Maszyna wyposażona jest w dwa siłowniki elektromagnetyczne, które sprzężone są z dźwignią przenoszącą moment zginający bądź skręcający na próbkę eksperymentalną.

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WAW-1000E

  Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa WAW-1000E przeznaczona jest do doraźnych prób rozciągania, ściskania i zginania. Maksymalna siła uzyskiwana w trakcie badań wynosi 1000kN.

STANOWISKA DO BADAŃ MATERIAŁÓW PRZY OBCIĄŻENIACH ZMIENNYCH: EMFTS/120/10 ORAZ EMFTS/600/15

  Głównym elementem stanowisk do badań przy obciążeniach zmiennych w czasie jest własnej konstrukcji prototyp siłownika elektromagnetycznego skonstruowanego przy wykorzystaniu stosu z magnesów neodymowych. Układ sterowania umożliwia generowanie przebiegu o stałej amplitudzie siły lub przenieszczenia oraz generację przebiegów zmienno-amplitudowych na podstawie rozkładu Rayleigh’a.

MŁOT CHARPY’EGO CEAST 9050

  Jest to urządzenie wahadłowe przeznaczone do realizacji badań w zakresie określenia odporności materiałów termoplastycznych na uderzenia. Badania realizowane są zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami ISO 179. Urządzenie generuje energię w zakresie od 0,5 do 50 J, tym samym może być stosowane do badania metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów.

MASZYNY ZMĘCZENIOWE DO BADAŃ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA-ŚCISKANIA

  Maszyna zmęczeniowa SHM 250 służy do badań próbek wykonanych z materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń jednoosiowych. Możliwe jest przyłożenie dodatkowego obciążenia statycznego. Badania mogą być prowadzone przy kontrolowanym obciążeniu, odkształceniu lub przemieszczeniu. Stanowisko jest wyposażone w dodatkowe urządzenia do badań próbek krzyżowych przy proporcjonalnych obciążeniach. Urządzenie pozwala wykonać badania zmęczeniowe przy obciążeniach zmiennych cyklicznie, a przy zastosowaniu zewnętrznych (np. komputerowych) generatorów sygnałów napięciowych także przy przebiegach losowych.

MIKROSKOP HUVITZ HRM-300

  Jest to zmotoryzowany mikroskop metalograficzny do prowadzenia pomiarów morfometrycznych, profilowania 3D i analizy obrazu. Najważniejsze informacje:

 • 5 obiektywów czarno i jasno-polowych o powiększeniach od 5x do 100x (czyli od 50 do 1000x),
 • Ruchoma (zmotoryzowana) oś Z pozwalająca na skanowanie powierzchni przełomów i otrzymywanie map powierzchni (software pozwala na szeroką gamę późniejszych pomiarów),
 • Dodatkową zaletą zmotoryzowanej osi Z jest możliwość wykonywania ostrych zdjęć powierzchni które nie są idealnie równoległe do obiektywu (np. źle przygotowane zgłady).

MIKROSKOP HUVITZ HSZ-645

  Jest to podstawowy mikroskop metalograficzny z niewielkimi powiększeniami umożliwiający ujęcie naraz większej powierzchni próbek w celu identyfikacji stref wymagających dokładniejszych obserwacji. Najważniejsze informacje:

 • Standardowy mikroskop stereoskopowy (z kamerą),
 • ciągły zakres powiększeń 0.67x ÷ 4.5x (współczynnik powiększenia zoom 6.7:1),
 • możliwość pomiarów w dołączonym softwarze.

MIKROSKOP Nikon SMZ1270

  Mikroskop stereoskopowy, ze zmotoryzowaną osią Z i kamerą. Najważniejsze informacje:

 • Powiększenia od 5x do 40x,
 • Ruchoma (zmotoryzowana) oś Z pozwalająca na skanowanie powierzchni przełomów i otrzymywanie map powierzchni (software pozwala na szeroką gamę późniejszych pomiarów),
 • Dodatkową zaletą zmotoryzowanej osi Z jest możliwość wykonywania ostrych zdjęć powierzchni które nie są idealnie równoległe do obiektywu (np. źle przygotowane zgłady).

WZBUDNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 3kN ze STOŁEM DO WYMUSZEŃ DYNAMICZNYCH

  Przeznaczony do badań materiałów przy obciążeniach harmonicznych bądź losowych. Możliwość przeprowadzania badań trwałości zmęczeniowej. Możliwość badania odporności materiałów na drgania. Możliwość przeprowadzania badań przy sterowanej wartości kurtozy. Możliwość przeprowadzania impact testów z zastosowaniem wzbudnika.