Uczestnictwo pracowników FPC ALighT w konferencji „Automatyzacja procesu produkcji”

Jak nadążyć za 4. rewolucją przemysłową” organizowanej w dniu 30.10.2019 przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w CWK w Opolu. Prezentację inauguracyjną pt.: "Stan i perspektywy branży robotyki przemysłowej w Polsce i na świecie" wygłosił Bartosz Mazurek z PNT w Opolu

20

21