Udział pracowników FPC ALighT w „Startup Poland Camp Automotive”

Udział pracowników FPC ALighT w „Startup Poland Camp Automotive” w dniu 12.09.2019. Wydarzenie zorganizowane było przez PNT w Opolu wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Fundacją Startup Poland.

16