Która odbyła się w dniach 12-16 stycznia 2020r w Szklarskiej Porębie. Konferencję zorganizowała Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej – prof. Marcina Lorenca. Wsparcia przy organizacji udzieliło również Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Opolu, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz dwa instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, a patronatem medialnym objęło czasopismo „Przegląd Mechaniczny” oraz „Kruszywa”. Prezentacje, które zostały wygłoszone pochodziły z kilkunastu ośrodków (uczelni, instytutów, fundacji) oraz przedstawicieli przemysłu (Euroline, Kelvion, Lenso, Nobo Solutions, RFWW RAWAG, Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet), którzy nie tylko wzięli udział w konferencji i wygłosili swoje prezentacje, ale i wsparli całe przedsięwzięcie m.in. organizując szkolenie pt. „Weryfikacja modeli MES za pomocą pomiarów wieloczujnikowymi systemami ARAMIS” (Lenso Sp. z o.o.). Podczas konferencji prof. Jarosław Mamala (reprezentując Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich), przedstawił swoją prezentację pt.: Automotive wyzwaniem R&D, wyzwaniem nowych technologii.

1