Warsztaty pt. „Workshop for cooperation in field of technology of cellular metals”

29 października 2020 r. Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich na Politechnice Opolskiej wraz z Instytutem Fraunhofera IWU w Chemnitz zorganizowały międzynarodowe warsztaty nt. rozwoju technologii i produktów w zakresie pianek metalowych oraz możliwości ich wdrożenia w przemyśle.
Spotkanie pierwotnie planowano na 14 października 2021 w trybie stacjonarnym, jednak ze względu na bezpieczeństwo zaproszonych gości i organizatorów, spowodowane rozwojem pandemii koronawirusa, postanowiono przesunąć termin i przeprowadzić warsztaty online.
Warsztaty były wysoce wyspecjalizowane i skoncentrowane na wybranych obszarach technologicznych w celu wprowadzenia technologii spieniania metali. Wyłoniono i zaproszono do udziału firmy związane z branżą metalową z regionu (m.in. Aluprof, Gniotpol, Kamet, Explomet, MM Systemy, Brökelmann, Kelvion), a także naukowców z Politechniki Opolskiej, którzy mogliby być zainteresowani rozwojem tego obszaru badań. Podczas warsztatów uczestnicy przedstawili potencjał swoich jednostek, wytwarzane produkty, realizowane projekty, a także plany rozwojowe i obszary, które chcą rozwijać w najbliższej przyszłości we współpracy nauki i biznesu. Omówiono również możliwości ubiegania się o dofinansowanie wspólnych projektów ze źródeł międzynarodowych.

1

2