Warsztaty pt. „Lightweight structures and technologies”

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich w Politechnice Opolskiej, w dniach 23-24 lipca 2020 r. współorganizowało dwudniowe, międzynarodowe, warsztaty związane z konstrukcjami lekkimi. Uczestnikami warsztatów byli naukowcy z Instytutu Fraunhofera z Niemiec, pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej, Politechniki Poznańskiej oraz przedsiębiorcy reprezentujący firmy z całej Polski, a także przedstawiciele jednostek samorządowych. W Atrium Budynku Wysokich Technologii IT Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, swoje prezentacje związane z projektami dotyczącymi konstrukcji lekkich i doświadczeniami przy wdrożeniu ich rezultatów do przemysłu przedstawili: prof. Jarosław Mamala, prof. Lothar Kroll oraz dr Thomas Hipke. O potencjale regionu i możliwościach wsparcia finansowego projektów badawczych opowiedział dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Roland Wrzeciono. Usługi badawcze, które może świadczyć Politechnika Opolska oraz jakie dyscypliny naukowe naszej uczelni najlepiej wpisują się w tematykę warsztatów omówił prof. Adam Niesłony. Doświadczeniami związanymi z projektami mającymi na celu obniżanie wagi produktów dla swoich klientów podzielili się przedstawiciele przedsiębiorstw z naszego regionu – Pan Zygmunt Szulc z firmy Explomet oraz Pan Roland Krause prezes spółki MM Systemy.
Zakończeniem pierwszego dnia warsztatów była wymiana opinii i dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania. O możliwościach współpracy, dużym potencjale naukowym oraz wyspecjalizowanej kadrze naszej uczelni wspomniał prorektor ds. badań i rozwoju Politechniki Opolskiej – prof. Grzegorz Królczyk. Spotkanie podsumowała dyrektor Centrum Projektowego Fraunhofera – prof. Anna Król, mówiąc o konieczności łączenia sił, wychodzenia poza schematy i odwagi w działaniu naukowców, przedsiębiorców i samorządu, w celu osiągniecia sukcesu w innowacyjnych projektach badawczych, w tym w obszarze konstrukcji lekkich.
Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec – Birgit Fisel-Rösle.

1

2

3

Drugiego dnia, dla grupy pracowników naukowych Politechniki Opolskiej oraz Instytutu Fraunhofera z Niemiec zorganizowano wizyty w wiodących firmach produkcyjnych w naszym regionie, w których konstrukcje lekkie są niezwykle istotnym elementem. Uczestnicy mogli zapoznać się z produkcją, laboratoriami oraz wyzwaniami badawczymi, które są codziennością spółki Broekelmann Polska, firmy Kelvion Sp. z o.o. oraz MM Systemy.

4

5