Organizacja uroczystego podpisania umowy na utworzenie „Centrum Projektowego Zaawansowanych Technologii Lekkich” w Politechnice Opolskiej

W dniu 9.07.2020 w hali laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego w Politechnice Opolskiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich” na zakup aparatury badawczej na kwotę niemal 9 mln PLN. Po wielomiesięcznych pracach związanych m.in. z przygotowaniem dokumentacji, negocjacjach i konsultacjach z przedsiębiorcami, podpisy pod umową złożyli: rektor Politechniki Opolskiej prof. Marcin Lorenc, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Zakupiony na potrzeby badań oraz przemysłu, sprzęt laboratoryjny posłuży wzmocnieniu współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a biznesem.
Informacje na temat założeń projektowych oraz celu realizacji, a także branż, które docelowo skorzystają z badań przeprowadzonych przy pomocy zakupionego sprzętu, przedstawiła prof. Anna Król – dyrektor Centrum Projektowego Fraunhofera oraz prof. Grzegorz Królczyk, Prorektor ds. Badań i Rozwoju.

 1

2

3