dr hab. inż. Anna Król, prof. PO

Dyrektor

+48 77 449 82 06

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Dyrektor zarządzający z ramienia Instytutu Fraunhofera IWU

dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO

Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

mgr inż. Kamila Mizerna

Specjalista ds. administracyjnych

+48 77 449 82 04

mgr Anna Szajer-Janiszewska

Główny specjalista ds. projektów

+48 77 449 82 05

dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO

Kierownik projektu,
pracownik naukowo-badawczy

+48 77 44 98 399

mgr Grzegorz Stankiewicz

Główny specjalista ds. współpracy z biznesem

+48 77 449 82 07

mgr Michał Wojczyszyn

Specjalista ds. rozwoju

+48 77 443 89 38