Zakres usług

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich zakresem swojego działania obejmuje następujące obszary:

  • prowadzenie i koordynowanie projektów badawczo - rozwojowych ukierunkowanych na przemysł zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich;
  • wspólne prace badawcze w FPC nad przeniesieniem technologii opracowanych we Fraunhofer IWU lub na Politechnice Opolskiej na grunt przemysłowy;
  • prowadzenie prac badawczych finansowanych ze środków publicznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych;
  • przedstawienie metod i norm stosowanych przez Fraunhofer w realizacji badań kontraktowych polskiemu środowisku naukowemu ze szczególnym skupieniem się na przeszkoleniu następnej generacji inżynierów i techników poprzez wspólne programy badawcze;
  • wspólne wykłady na wybrane tematy;
  • rozpowszechnianie wiedzy, szczególnie poprzez organizowanie seminariów poświęconych upowszechnianiu wyników badań naukowych;
  • programy wymiany studenckiej i akademickiej.