wsparciePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski można składać od 20 marca do 28 listopada 2019 r.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej PARP.