Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł.

O dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.  W 2019 roku po raz pierwszy w „Szybkiej Ścieżce” mogą brać udział nie tylko przedsiębiorcy, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe. Informacje o terminach konkursów są dostępne na stronie NCBiR.

Link do dokumentacji konkursowej.