Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Wnioski można składać od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej NCBiR.