Seminarium pt. „Praktyczne aspekty komercjalizacji na przykładzie doświadczeń Instytutu Fraunhofera” w dniu 14.12.2018.


Cele seminarium:
• wymiana doświadczeń w zakresie komercjalizacji wyników badań B+R prowadzonych w jednostkach naukowych w Polsce i Niemczech,
• przybliżenie prawnych aspektów procesu komercjalizacji,
• przybliżenie kierunków pozyskiwania środków na prace badawczo – rozwojowe.

Wydarzenie współorganizowane było wraz
z Centrum Transferu Technologii (CTT) Politechniki Opolskiej i skierowane do pracowników Politechniki Opolskiej oraz przedstawicieli przemysłu. Dyrektor FPC ALighT dr hab. inż. Anna Król, prof. PO przedstawiła działalność jednostki oraz możliwości współpracy w zakresie stosowania technologii materiałów lekkich w przemyśle. Z kolei dyrektor CTT dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO zaprezentował działalność CTT oraz przybliżył proces transferu technologii, komercjalizacji
i wdrożeń. Odbyła się również prelekcja rzecznika patentowego Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu, mgr inż. Olgi Welcer – Hrycaj, na temat ochrony własności przemysłowej oraz mgr Anny Szajer – Janiszewskiej z FPC ALighT, na temat możliwości finansowania projektów wdrożeniowych z obszaru B+R.

Uczestnikami wydarzenia byli także naukowcy z Niemiec:
• prof. Frank Riedel – Kierownik Katedry Technologii Połączeń Termicznych w Instytucie Fraunhofera IWU w Chemnitz – przedstawienie wyzwań dla technologii łączenia materiałów w produkcji,
• dr inż. Martin Kausch – Katedra Systemów i Technologii dla Struktur Tekstylnych (STEX) w Instytucie Fraunhofera IWU
w Chemnitz – przedstawienie działalności i struktury Instytutu Fraunhofera,
• mgr Katja Haferburg – menadżer ds. rozwoju projektów europejskich
z Instytutu Fraunhofera IWU z Chemnitz – omówienie możliwości dotacji na prace badawczo – rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Horyzont 2020,
• mgr inż. Patryk Nossol – pracownik naukowy w Katedrze STEX Instytutu Fraunhofera IWU w Zittau – zaprezentowanie najnowszych trendów
w technologiach stosowanych
w konstrukcjach lekkich,
• mgr inż. Tobias Sauerstein – pracownik naukowy w Katedrze Stosowanych Technologii Tworzyw Sztucznych
w Instytutucie Fraunhofera IWU w Zittau – przedstawienie kierunków rozwoju materiałów i procesów w addytywnych technologiach wytwarzania tworzyw sztucznych.

33

34

35

36

37

38