Międzynarodowe warsztaty „Workshop for aviation technologies” w dniu 11.07.2018.


Cele warsztatów:
• wymiana doświadczeń polskich i niemieckich naukowców w dziedzinie technologii lekkich w przemyśle lotniczym,
• przedstawienie partnerów przemysłowych regionu opolskiego z branży automotive, budownictwa i metalurgii,
• nawiązanie współpracy w celu realizacji przyszłych programów w badawczych.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskiego i niemieckiego środowiska naukowego i przemysłowego. Specjalnymi gośćmi warsztatów byli:
• prof. Lothar Kroll – Kierownik Centrum badawczego Fraunhofera STEX,
• prof. Axel Herrmann – szef Centrum Kompozytów Airbus,
• prof. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej,
• prof. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej,
• prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej,
• prof. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej,
• Zygmunt Szulc – Explomet w Opolu,
• przedstawiciele Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu,
• przedstawiciele General Electric Company,
• przedstawiciele Instytutu Lotnictwa i Instytutu Technicznych Wojsk Lotniczych.

28

29