Posiedzenie Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitetu Sterującego FPC ALighT w celu omówienia działalności jednostki w 2018 r., kierunków rozwoju i planów działań w 2019 r. oraz powołania Rady Doradczej odbyło się 21.02.2019 w Opolu. Na członków Rady Doradczej zostali powołani:
1. dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. uczelni - Prezes Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu
2. Maciej Wujec - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola
3. Zygmunt Szulc - Współwłaściciel Zakładu Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. j.
4. Rajmund Adamietz - Prezes Zarządu Adamietz Sp. z o.o.
5. Wiesław Morzyński – Prezes Zarządu Tower Automotive Polska Sp. z o.o.
6. Roland Krause - Prezes Zarządu MM Systemy Sp. z o.o.
7. Marcin Nowak - Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych
8. Daniel Ozon - Prezes Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
9. Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego
10. dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. uczelni – Politechnika Opolska
11. Ryszard Wójcik - Prezes Zarządu Sindbad Sp. z o.o.

23

24