Otrzymaliśmy nagrodę specjalną podczas VI Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego

Otrzymaliśmy nagrodę specjalną podczas VI Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”, będącej merytoryczną kontynuacją uroczystości wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

16

15