Udział w „Polish-German Science Meeting” w dniach 26-27.02.2019 w Krakowie

Udział w „Polish-German Science Meeting” w dniach 26-27.02.2019 w Krakowie w Konsulacie generalnym Niemiec oraz w siedzibie Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkania szefowie agencji badawczych
i menedżerowie ds. badań dyskutowali o tym, jak wspierać polsko-niemieckie i europejskie stosunki akademickie poprzez strategie doskonałości i jak powinny być one wspierane finansowo.

12