Organizacja polsko – niemieckiego seminarium naukowego pt. „Wytwarzanie i recykling kompozytów”

Organizacja polsko – niemieckiego seminarium naukowego pt. „Wytwarzanie i recykling kompozytów” w dniu 14.05.2019 w Opolu przez FPC ALighT we współpracy z TU Chemnitz i PNT w Opolu. Seminarium współfinansowane było ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Celem seminarium było budowanie wzajemnych relacji partnerskich, biznesowych, naukowych, w tym:
• aktywizowanie środowisk naukowych i biznesu dla wspólnych polsko-niemieckich projektów dot. recyclingu,
• wymiana informacji, doświadczeń,
• popularyzacja własnych osiągnięć w kraju sąsiada,
• zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników,
• promocja potencjału intelektualnego jednostek uczestniczących w konferencji,
• nawiązanie kontaktów, budowa zespołów badawczych,
• sformułowanie zagadnień badawczych na podstawie wyzwań przedstawianych przez przedsiębiorstwa,
• inicjowanie przyszłych projektów.

 6

7

8

9